Fri frakt över 699 kr

Snabba leveranser

svensktillverkat

Integritetspolicy

Optimize Nutrition Scandinavia AB värnar om din personliga integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du gör ett köp på www.optimizenutrition.se eller på annat sätt lämnar dina uppgifter till oss så samtycker du till denna integritetspolicy. 

När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt att få viss information som vi nedan tillhandahåller dig. 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter? 

Optimize Nutrition Scandinavia AB är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och därför ansvariga för att dina uppgifter hanteras korrekt och i enlighet med nuvarande lagstiftning. 

Du kan alltid komma i kontakt med oss gällande frågor om behandlingen av dina personuppgifter på info@optimizenutrition.se 

Vilka uppgifter behandlar vi? 

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband ditt ärende hos Optimize Nutrition Scandinavia har laglig grund då den är nödvändig för fullgörandet av ändamålet. 

Optimize Nutrition Scandinavia behandlar uppgifter som inkommer i samband med: 

• Köp i vår webbshop. Exempelvis: Namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, e-postadress och köphistorik. 

• Att du blivit kund hos Optimize Nutrition Scandinavia. Exempelvis: Personnummer, adress, titel/roll, telefonnummer och eventuell kontaktperson. 

• Tecknande av avtal. 

• Kundtjänstärende. 

• Fakturering & betalning 

• Att du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Namn, mailadress och köphistorik 

Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar Optimize Nutrition Scandinavia i största möjliga mån säkerhet och sekretess av dina uppgifter. 

Hur använder vi dina personuppgifter? 

Ändamålet för att vi ska behandla dina uppgifter är att kunna uppfylla ett avtal med dig eller för att Optimize Nutrition Scandinavia ska fullfölja en rättslig skyldighet. Det kan till exempel vara för att leverera våra produkter och tjänster, hantera kundtjänsts ärenden, fakturor, betalningar och upprätthålla en god registervård. Vill du veta mer kan du kontakta oss på info@optimizenutrition.se 

Webbshop

När du gjort en order på www.optimizenutrition.se kommer dina personuppgifter att behandlas i vårt ordersystem så att vi kan skicka en orderbekräftelse, leveransinformation och dina beställda produkter. Vid kundtjänstärenden kan vi i vissa fall komma att behöva personuppgifter från dig för att kunna fullfölja och avsluta ditt ärende. 

CRM-system 

Optimize Nutrition Scandinavia använder CRM-system för att lagra information om återförsäljare och samarbetspartners. Systemet används för att kunna följa upp tidigare händelser och kundkontakt. 

Order & faktureringssystem 

Optimize Nutrition Scandinavia använder sig av system där kunder och fakturering är samlade. 

Nyhetsbrev 

När du väljer att ta del av nyhetsbrev från Optimize Nutrition Scandinavia kommer vi att behandla dina uppgifter med anledning att skicka relevant marknadsföringsmaterial i form av erbjudanden, information om produkter och nyheter. Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev. Avregistrering sker via mail till info@optimizenutrition.se 

Hur skyddar vi dina uppgifter? 

Vi värnar om att hålla dina personuppgifter säkra genom tekniska lösningar, arbetssätt och styrning av åtkomst. 

Åtkomst till data är begränsad genom roller och behörigheter. Grunden är att personal och system inte har mer access än nödvändigt för att kunna utföra uppgiften. Relevanta system och enheter är skyddade mot virus, trojaner och andra former av digitala intrång och hålls löpande uppdaterade med senaste säkerhetspatchar. Access till system innehållande personuppgifter sker via krypterade länkar och protokoll. Våra företagsenheter är krypterade och hanteras samt övervakas centralt. Två-faktors autentisering används som standard och vi följer strikt lösenordspolicy. 

Lagringstid 

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket uppgifterna samlades in, eller för att utföra våra åtaganden. Vi sparar även data så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav. 

Dina rättigheter 

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas och rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, och överflödig samt ogrundad behandling raderad. En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@optimizenutrition.se 

Genom att godkänna Optimize Nutrition Scandinavias integritetspolicy & köpevillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling. 

Om du inte önskar få marknadsföring från oss kan du när som helst avregistrera nyhetsbrevet och begära att vi stoppar utskicken. 

Ändringar i integritetspolicyn 

Optimize Nutrition Scandinavia förbehåller sig rätten att göra justeringar i denna integritetspolicy när det finns nödvändiga ändringar för att åtgärda eventuella fel, uppfylla nya legala eller tekniska krav.